Fondsgesellschaften

Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d.

Družba za upravljanje PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper je organizirana kot delniška družba. Pravna podlaga za njeno delovanje je Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Družba upravlja podsklade PSP ŽIVA - delniški, PSP PIKA - obvezniški, PSP MODRA LINIJA - delniški in PSP OPTIMA - sklad skladov. Dejavnost upravljanja investicijskih skladov družba opravlja od leta 1994 dalje, njeno poslovanje in delovanje je po odlocbi ATVP št. 80/14/AG-04-(170) z dne 4.3.2004 v celoti usklajeno z novim Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1).

Kontaktinformationen

Pristaniška 12
6000 Koper (Slowenien)
Web http://www.primorski-skladi.si